Особлива інформація  емітента від 09.06.2017 р.

Повідомлення про інформацію
 

 

Річна інформація емітента за 2016 рік

Відомості про емітента
 

Річна інформація емітента за 2015 рік

Відомості про емітента
 

Річна інформація емітента за 2014 рік

Відомості про емітента

Річна інформація емітента за 2013 рік

Відомості про емітента

Річна інформація емітента за 2012 рік

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Відомості про емітента
 
 
 
 

Фото

ПрАТ Дмитрівське ЗПП
ПрАТ Дмитрівське ЗПП
ПрАТ Дмитрівське ЗПП ПрАТ Дмитрівське ЗПП